Úvodní stránka » Aktuality (Page 4)

 • Změna v mimořádném opatření

  Ministerstvo zdravotnictví vydalo nařízení k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

   
 • UPOZORNĚNÍ

  Vzhledem k přechodu na nový server a aktualizace Bakalářů nebude možné až do 21. 5. 2021 používat elektronickou žákovskou knížku.

   
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021

  V návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 a novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních bude od 17. 5. 2021 ve všech ročnících naší školy probíhat prezenční výuka bez rotací. Provoz bude v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Učit se bude podle rozvrhu hodin ze začátku probíhajícího školního roku. Testování (1 x týdně) a povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách zůstává v platnosti.

   
 •  Organizační pokyny – návrat žáků do školy od 3. 5. 2021

  V týdnu od 3. 5. do 7. 5. nastupují žáci 1. – 2. ročníku a žáci 6. – 7. ročníku (sudý týden).
  V 3. – 5. ročníku a 8. – 9. ročníku zůstává distanční výuka.
  V týdnu od 10. 5. do 14. 5. přijdou do školy žáci 3. – 5. ročníku a 8. – 9. ročníku (lichý týden).
  V 6. – 7. ročníku zůstává distanční výuka.
  Z organizačních důvodů (nejde elektrický proud) dne 3. 5. 2021 zůstávají na distanční výuce i žáci
  6. – 7. ročníku. V dalších týdnech pokračuje pravidelné střídání těchto skupin (tzv. rotace). Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu bez odpoledního vyučování. S provizorním rozvrhem hodin žáky seznámí třídní učitelka (rozvrh se může z organizačních důvodů změnit).

  U skupin žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se bude provádět každé pondělí pro žáky prvního stupně a každé pondělí a čtvrtek pro žáky druhého stupně ve třídách samoodběrem, prostřednictvím antigenního testu. Organizovat ho budou třídní učitelky ve spolupráci s asistentkami, popř. vyučujícími.

  Testování se neprovádí u žáků, kterým neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR  testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit). Nebo u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT – PCR testu     (z odběrového místa), který není starší 48 hodin.

  Děti, které mají příznaky onemocnění, zůstávají doma.

  Uvnitř budovy musí mít děti roušky.

  Školní družinu mohou využít pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky (popř. děti rodičů vybraných profesí).

  Ve školní jídelně se budou stravovat v daný okamžik pouze žáci jedné třídy. Jsou stanoveny přesné časy pro každou třídu, včetně žáků, kteří jsou na distanční výuce.

  Rozvrh obědů sudý týden:
  11,15 – 11,35   1. tř. (dozor Halamová, Bienová)

  11,35 – 11,55   2. tř. (dozor Maršíková, Matějková)

  12,05 – 12,20   6. tř. (dozor Veselá)

  12,20 – 12,35   7. tř. (dozor Veselá)

  12,50 – 13,15    žáci na distanční výuce, oběd s sebou do jídlonosičů


  Rozvrh obědů lichý týden:
  11,35 – 11,50   3. tř. (dozor Halamová)

  11,50 – 12,05   4. tř. (dozor Maršíková )

  12,05 – 12,20   5. tř. (dozor Veselá)

  12,20 – 12,35   8. tř. (dozor Veselá)

  12,35 – 12,50   9. tř. (dozor Veselá)

  12,50 – 13,15    žáci na distanční výuce, oběd s sebou do jídlonosičů

  Důležité upřesňující informace najdete na https://testovani.edu.cz/  . Zvláště upozorňujeme na instruktážní videa a na manuál https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf   

   
 • Zápis

  Dne 14. 4. 2021 proběhl zápis dětí do budoucího prvního ročníku. Od 1. 9. 2021 nastoupí do školy 16 žáků, 4 mají odklad školní docházky.

  Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

  zsbrandys 100, zsbrandys 110, zsbrandys 130, zsbrandys 160, zsbrandys 170, zsbrandys 210, zsbrandys 240, zsbrandys 260, zsbrandys 280, zsbrandys 290, zsbrandys 300, zsbrandys 320, zsbrandys 330, zsbrandys 340, zsbrandys 350, zsbrandys 360

  Mají odklad: zsbrandys 370, zsbrandys 380, zsbrandys 390, zsbrandys 400

   
 • Organizační pokyny – návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

  Do školy se vrací žáci 1. stupně rotačně (střídavě). V týdnu od 12. 4. do 16. 4. nastupují žáci 3. – 5. ročníku. V 1. a 2. ročníku zůstává distanční výuka. V týdnu od 19. 4. do 23. 4. přijdou žáci 1. a 2. ročníku. V 3. – 5. ročníku zůstává distanční výuka. V dalších týdnech pokračuje pravidelné střídání těchto skupin. Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu bez odpoledního vyučování. S rozvrhem žáky seznámí třídní učitelka.

  U skupin žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se bude provádět každé pondělí a čtvrtek ve třídách samoodběrem, prostřednictvím antigenního testu. Organizovat ho budou třídní učitelky ve spolupráci s asistentkami, popř. vyučujícími.

  Testování se neprovádí u žáků, kterým neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR  testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit). Nebo u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT – PCR testu     (z odběrového místa), který není starší 48 hodin.

  Děti, které mají příznaky onemocnění, zůstávají doma.

  Uvnitř budovy musí mít děti roušky.

  Na 2. stupni pokračuje výuka distančním způsobem. Školní družinu mohou využít pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky.

  Ve školní jídelně se budou stravovat v daný okamžik pouze žáci jedné třídy. Jsou stanoveny přesné časy pro každou třídu, včetně žáků, kteří jsou na distanční výuce.

  Rozvrh obědů:

  11,15 – 11,35   1. tř.

  11,35 – 11,55   2. tř.

  11,55 – 12,15   3. tř.

  12,15 – 12,30   4. tř.

  12,30 – 12,50   5. tř.

  12,50 – 13,15 žáci na distanční výuce, oběd s sebou do jídlonosičů

  Důležité upřesňující informace najdete na https://testovani.edu.cz/  .

  Zvláště upozorňujeme na instruktážní videa a na manuál https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf  .

  Dne 12. 4. 2021 opět zahajuje stravování cizích strávníků.

   
 • Zápis

  Zápis

   
 • ZMĚNA V PROVOZU ŠKOLY

  Vláda na svém  jednání rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne (od 1. 3. 2021) uzavřou také mateřské školy a 1.a 2. ročníky základních škol.  Školní jídelna bude z téhož důvodu uzavřena. Opatření platí do odvolání. Distanční výuka bude probíhat i nadále a je povinná pro všechny žáky základní školy. V případě dotazů nebo nutné návštěvy školy volejte 603889433. 

   
 • Krizové opatření pokračuje

  V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

   
 • Výuka od 1. 2. 2021

  Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021).

  Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.