Ceník služeb

Pronájem tělocvičny : malý sál – 100,- Kč         velký sál –   200,- Kč

Pronájem místností ( včetně jídelny, cvičné kuchyně, učeben a multimediálního PC centra) : smluvní ceny

Stravování ve ŠJ ( veřejnost) : 85,- Kč

Sazebník úhrad za poskytování informací