Úvodní stránka » Aktuality » Informace k začátku školního roku

Informace k začátku školního roku

Nový školní rok začíná 1. září 2021 v 8,00 hodin. Od 7,45 bude před školou probíhat hudební vystoupení. Provoz školy a jídelny se bude řídit platným manuálem MŠMT vzhledem ke Covid-19. Žáci 2. – 9. ročníku se budou testovat 1. září ve třídě, prvňáčci až 2. září (další testování proběhne 6. a 9. září). První školní den mohou žáky
1. ročníku doprovodit rodiče. Všechny děti i jejich doprovod musí mít uvnitř budovy ochranu dýchacích cest. Ve třídě tato povinnost pro žáky odpadá.