Úvodní stránka » Aktuality

 • Hezké prázdniny

  Hezké prázdniny

   Hezké prázdniny Vám přeje  ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí!

                

   

   

   

   
 • Nástup žáků 2. stupně

  Od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 6. – 9. ročníku v naší škole, a to za účelem konání konzultací či třídnických hodin. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Konzultace budou probíhat od 8. 6. v určený pracovní den od 7,35 do 12,05 hodin až do konce školního roku takto: 6.r. v pondělí, 7.r. v úterý, 8.r.(1.sk.) ve středu, 8.r.(2.sk.) ve čtvrtek, 9.r. v pátek. Dne 26. 6. se uskuteční cyklozávod, 29. 6. bude výlet do okolí školy a 30. 6. předáme žákům závěrečné vysvědčení. Žáci se mohou v určené dny stravovat ve školní jídelně.  Vstupovat do školy budou zadním vchodem od sídliště. Stravování cizích strávníků bude možné až od září.

   
 • Kdy do školy

  Od 11. května probíhá na škole příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka není povinná, probíhá ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

  Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvního stupně naší školy na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Provoz ve školní jídelně bude od 18. 5. pro zaměstnance školy, od 25. 5. pro žáky 1.-5.r. a děti z MŠ.

   

   
 • Nástup do školy

  Vážení rodiče, postupné uvolňování přítomnosti žáků ve školách bude zabezpečeno rozhodnutím vlády podle krizového zákona a případně po skončení nouzového stavu mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Před každou vlnou uvolnění opatření dojde k přijetí rozhodnutí, kterým se vymezí, jací žáci mohou do škol docházet a v jakém režimu. MŠMT také vydá v nejbližších dnech metodický pokyn k možnému nástupu žáků do škol. Až budeme mít potřebné informace, vyrozumíme Vás.

   
 • Budoucí prvňáčci

  Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2020/2021:

  zsbrandys 110, zsbrandys 150, zsbrandys 160, zsbrandys 170, zsbrandys 180, zsbrandys 200, zsbrandys 210, zsbrandys 220, zsbrandys 230, zsbrandys 240, zsbrandys 250, zsbrandys 270, zsbrandys 320, zsbrandys 330, zsbrandys 340, zsbrandys 350, zsbrandys 400

   

  Mají odklad: zsbrandys 100, zsbrandys 140, zsbrandys 410

   
 • Zápis dětí do první třídy – upozornění pro rodiče dětí z jiných spádových oblastí

  Vážení rodiče, pokud jste neobdrželi pozvánku k zápisu (nebo nejste z naší spádové oblasti) a máte zájem o zápis na naši školu, volejte prosím neprodleně 603889433.

   
 • Uzavření školy

  Vážení rodiče,

  vzhledem ke vzniklé situaci zůstává škola pro žáky do odvolání uzavřena. Případné žádosti o ošetřovné při péči o dítě si můžete vyzvednout v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 11:00

   v kanceláři školy. V případě potřeby volejte 603889433. Mgr. Miloslav Dušek, ředitel školy

   
 • Zrušení tělovýchovné slavnosti

  Tělovýchovná slavnost, která měla proběhnout 12. 3. 2020, je zrušena. Proběhne v náhradním termínu.

   
 • Důležitá informace

  Vážení rodiče,

  vzhledem ke vzniklé situaci zůstává škola pro žáky do odvolání uzavřena.

  V pondělí 16. 3. 2020 obdržíte informace o průběhu distanční (domácí) výuky v době nepřítomnosti ve škole.

  Případné žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let si můžete vyzvednout každý den od 8:00 do 11:00 v kanceláři školy.

   
 • Uzavření školy

  UZAVŘENÍ ŠKOLY od 11. 3.

  Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od středy 11. března do odvolání naše škola uzavřena.

  O dalších podrobnostech Vás budeme informovat (rodiče prostřednictvím elektronické ŽK). Školní jídelna je v provozu pouze pro MŠ, zaměstnance školy a cizí strávníky.