Úvodní stránka » Aktuality

 • Pozvánka

  Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí Vás zve na společnou schůzi rodičů, která se bude konat dne 6. října 2020 od 16,00 hodin v  posluchárně (I. patro přístavby, č. dveří 49).

   
 • Upozornění

  Z důvodu častých dotazů upozorňujeme rodiče, že dne 25. 9. 2020 nebude ředitelské volno, výuka bude probíhat standartním způsobem.

   
 • Oznámení

  Základní škola oznamuje, že od 22. do 27. 9.  2020 je v karanténě 8. a 9. ročník a část učitelského sboru. Z těchto důvodů dochází k organizačním změnám v rozvrhu. Rodiče o nich budou informováni. Vzhledem k uzavření mateřské školy doporučujeme rodičům na toto období ponechat sourozence dětí ze školky doma.

   
 • Volby do školní rady

  Dne 6. 10. 2020 proběhnou na Společné schůzi rodičů volby do školské rady, která vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. Kandidáty na členy se mohou stát zletilé osoby z řad zákonných zástupců žáků. Návrhy lze podávat nejpozději do 21. 9. 2020 řediteli školy.

   
 • Informace k provozu Šj


  Od 1. 9. 2020 se mohou ve školní jídelně stravovat i cizí strávníci. Pozor na upravenou dobu výdeje jídel (10,50 – 11,15 hodin).

   

   
 • Informace k začátku školního roku

  Nový školní rok začíná 1. září 2020 v 8,00 hodin. Od 7,45 bude před školou probíhat hudební vystoupení. Provoz školy a jídelny se bude řídit platným manuálem MŠMT vzhledem ke Covid-19.  1. 9. mohou žáky 1. ročníku doprovodit rodiče (je nutné použít roušku).

   
 • Úřední hodiny o prázdninách

  Úřední hodiny od 21. 8. do 31. 8. 2020: 8,00 – 11,00 hodin.

   
 • Hezké prázdniny

  Hezké prázdniny

   Hezké prázdniny Vám přeje  ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí!

                

   

   

   

   
 • Nástup žáků 2. stupně

  Od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 6. – 9. ročníku v naší škole, a to za účelem konání konzultací či třídnických hodin. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Konzultace budou probíhat od 8. 6. v určený pracovní den od 7,35 do 12,05 hodin až do konce školního roku takto: 6.r. v pondělí, 7.r. v úterý, 8.r.(1.sk.) ve středu, 8.r.(2.sk.) ve čtvrtek, 9.r. v pátek. Dne 26. 6. se uskuteční cyklozávod, 29. 6. bude výlet do okolí školy a 30. 6. předáme žákům závěrečné vysvědčení. Žáci se mohou v určené dny stravovat ve školní jídelně.  Vstupovat do školy budou zadním vchodem od sídliště. Stravování cizích strávníků bude možné až od září.

   
 • Kdy do školy

  Od 11. května probíhá na škole příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka není povinná, probíhá ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

  Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvního stupně naší školy na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Provoz ve školní jídelně bude od 18. 5. pro zaměstnance školy, od 25. 5. pro žáky 1.-5.r. a děti z MŠ.