Úvodní stránka » Aktuality

 • Zápis

  Dne 14. 4. 2021 proběhl zápis dětí do budoucího prvního ročníku. Od 1. 9. 2021 nastoupí do školy 16 žáků, 4 mají odklad školní docházky.

  Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

  zsbrandys 100, zsbrandys 110, zsbrandys 130, zsbrandys 160, zsbrandys 170, zsbrandys 210, zsbrandys 240, zsbrandys 260, zsbrandys 280, zsbrandys 290, zsbrandys 300, zsbrandys 320, zsbrandys 330, zsbrandys 340, zsbrandys 350, zsbrandys 360

  Mají odklad: zsbrandys 370, zsbrandys 380, zsbrandys 390, zsbrandys 400

   
 • Organizační pokyny – návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

  Do školy se vrací žáci 1. stupně rotačně (střídavě). V týdnu od 12. 4. do 16. 4. nastupují žáci 3. – 5. ročníku. V 1. a 2. ročníku zůstává distanční výuka. V týdnu od 19. 4. do 23. 4. přijdou žáci 1. a 2. ročníku. V 3. – 5. ročníku zůstává distanční výuka. V dalších týdnech pokračuje pravidelné střídání těchto skupin. Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu bez odpoledního vyučování. S rozvrhem žáky seznámí třídní učitelka.

  U skupin žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se bude provádět každé pondělí a čtvrtek ve třídách samoodběrem, prostřednictvím antigenního testu. Organizovat ho budou třídní učitelky ve spolupráci s asistentkami, popř. vyučujícími.

  Testování se neprovádí u žáků, kterým neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR  testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit). Nebo u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT – PCR testu     (z odběrového místa), který není starší 48 hodin.

  Děti, které mají příznaky onemocnění, zůstávají doma.

  Uvnitř budovy musí mít děti roušky.

  Na 2. stupni pokračuje výuka distančním způsobem. Školní družinu mohou využít pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky.

  Ve školní jídelně se budou stravovat v daný okamžik pouze žáci jedné třídy. Jsou stanoveny přesné časy pro každou třídu, včetně žáků, kteří jsou na distanční výuce.

  Rozvrh obědů:

  11,15 – 11,35   1. tř.

  11,35 – 11,55   2. tř.

  11,55 – 12,15   3. tř.

  12,15 – 12,30   4. tř.

  12,30 – 12,50   5. tř.

  12,50 – 13,15 žáci na distanční výuce, oběd s sebou do jídlonosičů

  Důležité upřesňující informace najdete na https://testovani.edu.cz/  .

  Zvláště upozorňujeme na instruktážní videa a na manuál https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf  .

  Dne 12. 4. 2021 opět zahajuje stravování cizích strávníků.

   
 • Zápis

  Zápis

   
 • ZMĚNA V PROVOZU ŠKOLY

  Vláda na svém  jednání rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne (od 1. 3. 2021) uzavřou také mateřské školy a 1.a 2. ročníky základních škol.  Školní jídelna bude z téhož důvodu uzavřena. Opatření platí do odvolání. Distanční výuka bude probíhat i nadále a je povinná pro všechny žáky základní školy. V případě dotazů nebo nutné návštěvy školy volejte 603889433. 

   
 • Krizové opatření pokračuje

  V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

   
 • Výuka od 1. 2. 2021

  Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021).

  Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

   
 • Změna názvu

  Dne 1. ledna 2021 došlo ke sloučení mateřské školy se základní. Obě zařízení budou dále pokračovat pod společným názvem Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí.

   
 • Výuka od 11. 1. 2021

  Provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna bude  i nadále probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

   
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. DO 10. LEDNA 2021

  Od 4. 1. 2021 budou žáci 1. a 2. ročníku pokračovat v prezenční výuce. Bude se učit podle rozvrhu. Ranní i odpolední družina bude v provozu. Distanční výuka pro 3. – 9. ročník bude probíhat zatím od 4. 1. do 10. 1. 2021. Bude kopírovat pravidelný dopolední rozvrh hodin (do 5. vyučovací hodiny). V určenou dobu tak bude vyučující pracovat s žáky na dálku přes webkameru (popř. Google Classroom). Neúčast žáků musí být omlouvána v souladu se školním řádem třídnímu učiteli. Plnění úkolů je povinné a bude součástí řádného hodnocení.  V době distanční výuky doma mají žáci právo na dotovaný oběd ve školní jídelně. Žáci si je musí přihlásit sami obvyklým způsobem a docházet na oběd pouze v určenou dobu. Dozor je zajištěn. Mgr. Miloslav Dušek, ředitel školy

   
 • PF 2021

  PF 2021

  IMG_1567 kopie