Úvodní stránka » Aktuality

 • Prohlášení

  Vážení rodiče,

  oznamujeme Vám, že zaměstnanci naší školy vstoupí dne 27. 11. do jednodenní výstražné stávky. To znamená, že v tento den bude uzavřen 1. a 2. stupeň ZŠ, školní družina, MŠ i školní jídelna (oběd ve školní jídelně bude všem dětem hromadně odhlášen).

  Nestávkujeme za sebe ale za naše děti. Naše požadavky jsou legitimní, jde nám o udržení kvality vzdělávání – a proto chceme:

  • Zabránit dalším nekoncepčním škrtům v oblasti školství
  • Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
  • Zamezit snižování výdajů ve školství, které negativně ovlivní kvalitu vzdělávání na školách
  • Zamezit snížení mzdových prostředků na platy nepedagogických a dalších pedagogických pracovníků v roce 2024

  Věřím, že naše důvody pro stávku pochopíte. Vím, že stávka bude pro Vás znamenat jisté komplikace. Pro dobro věci je ale lepší obětovat jeden den, než dlouhodobě snižovat úroveň vzdělávání.

  Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

  V Brandýse nad Orlicí, 22. 11. 2023                                                                                        Mgr. Miloslav Dušek

   
 • Den otevřených dveří

  Den otevřených dveří

   
 • Zahájení školního roku 2023-2024

  Školní rok 2023 – 2024 začíná na naší škole dne 4. září. Od 7,35 bude před školou zpívat dětský pěvecký sbor a hrát skupina ve složení Sláma, Jiroušek a Fogl. V 8,00 proběhne slavnostní zahájení ve třídách a přivítání prvňáčků.

   
 • Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2023/2024

  zsbrandys 110, zsbrandys 120, zsbrandys 130, zsbrandys 140, zsbrandys 150, zsbrandys 170, zsbrandys 180, zsbrandys 220, zsbrandys 230, zsbrandys 240, zsbrandys 260, zsbrandys 270, zsbrandys 280, zsbrandys 290, zsbrandys 330, zsbrandys 340, zsbrandys 410,

  Mají odklad: zsbrandys 190, zsbrandys 350

   
 • Zápis do 1. ročníku

  Zápis do 1. ročníku ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí pro školní rok 2023 – 2024 se bude konat ve středu 12. 4. 2023  od   14,00 – 17,00 hodin.

  K zápisu přineste rodný list dítěte a Váš osobní doklad, kterým prokážete svoji totožnost a vztah k dítěti (OP).

  Mimořádný zápis pro ukrajinské děti nebude probíhat.

   
 • PF2023

  PF2023

   
 • Společná schůze rodičů

  Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí Vás zve

  na společnou schůzi rodičů, která se bude konat dne 18. října 2022 od 16,00 hodin

  v  posluchárně (I. patro přístavby, č. dveří 49).

  Program : 1. představení zaměstnanců školy

                   2. výroční zpráva školy za rok  2021 – 2022

                   3. organizace vých. vzdělávací práce školy, podpůrná opatření

                   4. zpráva o plnění minimálního preventivního programu

                   5. informace výchovné poradkyně

                   6. vyúčtování finančních prostředků poskytovaných rodiči

                   7. diskuse

                   8. záznam Příběhy našich sousedů (5 min)  

  Ihned po skončení společné schůze rodičů probíhají třídní schůzky (dle pokynů třídních učitelů).

   
 • Zvýšení ceny za obědy

  Od 1. 10. 2022 se zvyšují ceny ve školní jídelně. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách v Dokumentech.

   
 • Mimořádný zápis

  Mimořádný zápis pro ukrajinské předškoláky

  Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního a základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

  Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

  («лекс Україна» – освіта)

  Termín zápisu / Дата та час запису: 20. 6. 2022 od 13 do 14 hodin

  Místo zápisu / Місце запису: hlavní budova ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

   
 • Žáci přijatí do I. třídy

  Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2022/2023

  zsbrandys 230, zsbrandys 250, zsbrandys 270, zsbrandys 290, zsbrandys 310, zsbrandys 320, zsbrandys 330, zsbrandys 350, zsbrandys 380, zsbrandys 390, zsbrandys 420, zsbrandys 430, zsbrandys 470, zsbrandys 500, zsbrandys 510, zsbrandys 520, zsbrandys 530, zsbrandys 540

  Mají odklad: zsbrandys 200, zsbrandys 210