Úvodní stránka » Aktuality

 • Přijetí dětí

  Přijetí dětí

   
 • ZÁPIS

  ZÁPIS

   
 • PF2024

  PF2024

  KODAK Digital Still Camera
   
 • Den otevřených dveří

  Den otevřených dveří

   
 • Zahájení školního roku 2023-2024

  Školní rok 2023 – 2024 začíná na naší škole dne 4. září. Od 7,35 bude před školou zpívat dětský pěvecký sbor a hrát skupina ve složení Sláma, Jiroušek a Fogl. V 8,00 proběhne slavnostní zahájení ve třídách a přivítání prvňáčků.

   
 • Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2023/2024

  zsbrandys 110, zsbrandys 120, zsbrandys 130, zsbrandys 140, zsbrandys 150, zsbrandys 170, zsbrandys 180, zsbrandys 220, zsbrandys 230, zsbrandys 240, zsbrandys 260, zsbrandys 270, zsbrandys 280, zsbrandys 290, zsbrandys 330, zsbrandys 340, zsbrandys 410,

  Mají odklad: zsbrandys 190, zsbrandys 350

   
 • Zápis do 1. ročníku

  Zápis do 1. ročníku ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí pro školní rok 2023 – 2024 se bude konat ve středu 12. 4. 2023  od   14,00 – 17,00 hodin.

  K zápisu přineste rodný list dítěte a Váš osobní doklad, kterým prokážete svoji totožnost a vztah k dítěti (OP).

  Mimořádný zápis pro ukrajinské děti nebude probíhat.

   
 • PF2023

  PF2023

   
 • Společná schůze rodičů

  Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí Vás zve

  na společnou schůzi rodičů, která se bude konat dne 18. října 2022 od 16,00 hodin

  v  posluchárně (I. patro přístavby, č. dveří 49).

  Program : 1. představení zaměstnanců školy

                   2. výroční zpráva školy za rok  2021 – 2022

                   3. organizace vých. vzdělávací práce školy, podpůrná opatření

                   4. zpráva o plnění minimálního preventivního programu

                   5. informace výchovné poradkyně

                   6. vyúčtování finančních prostředků poskytovaných rodiči

                   7. diskuse

                   8. záznam Příběhy našich sousedů (5 min)  

  Ihned po skončení společné schůze rodičů probíhají třídní schůzky (dle pokynů třídních učitelů).

   
 • Zvýšení ceny za obědy

  Od 1. 10. 2022 se zvyšují ceny ve školní jídelně. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách v Dokumentech.