Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

Žerotínova 29, 561 12, Brandýs nad Orlicí   zsbrandys@ttnet.cz          465 544 218, 603 889 433VIDEO
„Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván“                                                                                                     

Znělka školy

 chytrá lavička

čápi Brandýs

Historie aktualit

Aktuality

 • Prohlášení

  Vážení rodiče,

  oznamujeme Vám, že zaměstnanci naší školy vstoupí dne 27. 11. do jednodenní výstražné stávky. To znamená, že v tento den bude uzavřen 1. a 2. stupeň ZŠ, školní družina, MŠ i školní jídelna (oběd ve školní jídelně bude všem dětem hromadně odhlášen).

  Nestávkujeme za sebe ale za naše děti. Naše požadavky jsou legitimní, jde nám o udržení kvality vzdělávání – a proto chceme:

  • Zabránit dalším nekoncepčním škrtům v oblasti školství
  • Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
  • Zamezit snižování výdajů ve školství, které negativně ovlivní kvalitu vzdělávání na školách
  • Zamezit snížení mzdových prostředků na platy nepedagogických a dalších pedagogických pracovníků v roce 2024

  Věřím, že naše důvody pro stávku pochopíte. Vím, že stávka bude pro Vás znamenat jisté komplikace. Pro dobro věci je ale lepší obětovat jeden den, než dlouhodobě snižovat úroveň vzdělávání.

  Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

  V Brandýse nad Orlicí, 22. 11. 2023                                                                                        Mgr. Miloslav Dušek

   
 • Den otevřených dveří

   
 • Zahájení školního roku 2023-2024

  Školní rok 2023 - 2024 začíná na naší škole dne 4. září. Od 7,35 bude před školou zpívat dětský pěvecký sbor a hrát skupina ve složení Sláma, Jiroušek a Fogl. V 8,00 proběhne slavnostní zahájení ve třídách a přivítání prvňáčků.

   
 • Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2023/2024

  zsbrandys 110, zsbrandys 120, zsbrandys 130, zsbrandys 140, zsbrandys 150, zsbrandys 170, zsbrandys 180, zsbrandys 220, zsbrandys 230, zsbrandys 240, zsbrandys 260, zsbrandys 270, zsbrandys 280, zsbrandys 290, zsbrandys 330, zsbrandys 340, zsbrandys 410,

  Mají odklad: zsbrandys 190, zsbrandys 350

   
 • Zápis do 1. ročníku

  Zápis do 1. ročníku ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí pro školní rok 2023 – 2024 se bude konat ve středu 12. 4. 2023  od   14,00 – 17,00 hodin.

  K zápisu přineste rodný list dítěte a Váš osobní doklad, kterým prokážete svoji totožnost a vztah k dítěti (OP).

  Mimořádný zápis pro ukrajinské děti nebude probíhat.