Úvodní stránka » Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení

 ·         Informace o školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku, lze získat na těchto školách. Další informace o přijímacím řízení lze získat na

              www.msmt.cz/vzdelavani/prijimanina-stredni-skoly-a-konzervatore

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogickoorganizacnich-
informaci-2015-2016
případně i na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz

a dále na www.nuv.czwww.infoabsolvent.cz
·         Obory vzdělání schválené ministerstvem jednotlivým školám jsou uvedeny ve školském rejstříku, který je k dispozici na

www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/skolsky-rejstrik

·         Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit (rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup) při vyhlášení přijímacího řízení. Pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a) školského zákona). Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

·         Pro první kolo přijímacího řízení žák posílá přihlášku  nejpozději do 1.března,

nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou

zkouškou

Burza 2017 – leták

Leták policie

Leták vojáci

Specifikace požadavků na přijímací řízení

http://www.cermat.cz/specifikace-pozadavku-k-jednotnym-testum-2017-matematika-1404035419.html

http://www.cermat.cz/specifikace-pozadavku-k-jednotnym-testum-2017-cesky-jazyk-a-literatura-1404035420.html