Úvodní stránka » Aktuality » Informace k provozu školy od 13. 9. 2021

Informace k provozu školy od 13. 9. 2021

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.
Žáci musí mít chirurgickou roušku či respirátor (popř. plexi štít) nasazený pouze, pokud zrovna nesedí v lavici (zejména pokud se pohybují ve společných prostorách školy). Rouška není nutná na hodinách tělesné výchovy.