Úvodní stránka

Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

Žerotínova 29, Brandýs nad Orlicí
zsbrandys@ttnet.cz
465 544 218logo-uvod
„Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván“
J.A.Komenský

Znělka školy

Historie aktualit

Aktuality

 • Den otevřených dveří

  Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí Vás  srdečně  zve  na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21. 11. 2017  7,35 – 16,30. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si prostory školy (včetně výuky), školní jídelny a školní družiny. Program : 8,30 - vystoupení pěveckého sboru I. stupně (na schodišti I. stupně),9,15  - video z akcí školy (posluchárna), 14,45 - 16,30 - informace o prospěchu a chování žáků 5. - 9. r., v 16,30 se koná beseda s rodiči žáků 6. - 9. r. o lyžařském výcviku (vizuální učebna ZŠ). Po celý den nabízíme v prostorách školy výstavky žákovských prací, výstavu výrobků a výkresů žáků ze školní družiny a prodejní výstavu - RC Hrošík (9,00 - 15,30), určenou i pro veřejnost.  

   
 • Soutěž Komenský a my – upozornění

  Témata 16. ročníku soutěže Komenský a my se na našich stránkách objeví nejpozději v pondělí 23.10. 2017!

   
 • Volby do školské rady

  Volby zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady na období 2017-2020 se konají dne 12. 10. 2017 od 16,00 hodin v posluchárně Základní školy J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí. Návrhy na kandidáty lze řediteli školy podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb.

   
 • Začátek školního roku 2017-2018

  Školní rok 2017-2018 začíná v naší škole 4.9. 2017 v 8,00 hodin.

   
 • Hezké prázdniny

  Přejeme všem hezké prožití letních prázdnin! Školní rok 2017-2018 začíná 4.9. 2017 v 8,00 hodin.