Úvodní stránka

Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

Žerotínova 29, 561 12, Brandýs nad Orlicí   zsbrandys@ttnet.cz          465 544 218, 603 889 433VIDEO
„Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván“                                                                                            

Znělka školy

 chytrá lavička

Historie aktualit

Aktuality

 • Hezké prázdniny

   Hezké prázdniny Vám přeje  ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí!

                      

   
 • Nástup žáků 2. stupně

  Od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 6. - 9. ročníku v naší škole, a to za účelem konání konzultací či třídnických hodin. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Konzultace budou probíhat od 8. 6. v určený pracovní den od 7,35 do 12,05 hodin až do konce školního roku takto: 6.r. v pondělí, 7.r. v úterý, 8.r.(1.sk.) ve středu, 8.r.(2.sk.) ve čtvrtek, 9.r. v pátek. Dne 26. 6. se uskuteční cyklozávod, 29. 6. bude výlet do okolí školy a 30. 6. předáme žákům závěrečné vysvědčení. Žáci se mohou v určené dny stravovat ve školní jídelně.  Vstupovat do školy budou zadním vchodem od sídliště. Stravování cizích strávníků bude možné až od září.

   
 • Kdy do školy

  Od 11. května probíhá na škole příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka není povinná, probíhá ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvního stupně naší školy na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Provoz ve školní jídelně bude od 18. 5. pro zaměstnance školy, od 25. 5. pro žáky 1.-5.r. a děti z MŠ.  

   
 • Nástup do školy

  Vážení rodiče, postupné uvolňování přítomnosti žáků ve školách bude zabezpečeno rozhodnutím vlády podle krizového zákona a případně po skončení nouzového stavu mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Před každou vlnou uvolnění opatření dojde k přijetí rozhodnutí, kterým se vymezí, jací žáci mohou do škol docházet a v jakém režimu. MŠMT také vydá v nejbližších dnech metodický pokyn k možnému nástupu žáků do škol. Až budeme mít potřebné informace, vyrozumíme Vás.

   
 • Budoucí prvňáčci

  Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2020/2021: zsbrandys 110, zsbrandys 150, zsbrandys 160, zsbrandys 170, zsbrandys 180, zsbrandys 200, zsbrandys 210, zsbrandys 220, zsbrandys 230, zsbrandys 240, zsbrandys 250, zsbrandys 270, zsbrandys 320, zsbrandys 330, zsbrandys 340, zsbrandys 350, zsbrandys 400   Mají odklad: zsbrandys 100, zsbrandys 140, zsbrandys 410