Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

Žerotínova 29, 561 12, Brandýs nad Orlicí   zsbrandys@ttnet.cz          465 544 218, 603 889 433VIDEO
„Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván“                                                                                                     

Znělka školy

 chytrá lavička

čápi Brandýs

Historie aktualit

Aktuality

 • PF2023

   
 • Společná schůze rodičů

  Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí Vás zve

  na společnou schůzi rodičů, která se bude konat dne 18. října 2022 od 16,00 hodin

  v  posluchárně (I. patro přístavby, č. dveří 49).

  Program : 1. představení zaměstnanců školy

                   2. výroční zpráva školy za rok  2021 - 2022

                   3. organizace vých. vzdělávací práce školy, podpůrná opatření

                   4. zpráva o plnění minimálního preventivního programu

                   5. informace výchovné poradkyně

                   6. vyúčtování finančních prostředků poskytovaných rodiči

                   7. diskuse

                   8. záznam Příběhy našich sousedů (5 min)  

  Ihned po skončení společné schůze rodičů probíhají třídní schůzky (dle pokynů třídních učitelů).

   
 • Zvýšení ceny za obědy

  Od 1. 10. 2022 se zvyšují ceny ve školní jídelně. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách v Dokumentech.

   
 • Mimořádný zápis

  Mimořádný zápis pro ukrajinské předškoláky

  Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního a základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

  Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

  («лекс Україна» – освіта)

  Termín zápisu / Дата та час запису: 20. 6. 2022 od 13 do 14 hodin

  Místo zápisu / Місце запису: hlavní budova ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

   
 • Žáci přijatí do I. třídy

  Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2022/2023

  zsbrandys 230, zsbrandys 250, zsbrandys 270, zsbrandys 290, zsbrandys 310, zsbrandys 320, zsbrandys 330, zsbrandys 350, zsbrandys 380, zsbrandys 390, zsbrandys 420, zsbrandys 430, zsbrandys 470, zsbrandys 500, zsbrandys 510, zsbrandys 520, zsbrandys 530, zsbrandys 540

  Mají odklad: zsbrandys 200, zsbrandys 210