Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

Žerotínova 29, 561 12, Brandýs nad Orlicí   zsbrandys@ttnet.cz          465 544 218, 603 889 433VIDEO
„Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván“                                                                                          

Znělka školy

 chytrá lavička

čápi Brandýs

Historie aktualit

Aktuality

 • Zvýšení ceny za obědy

  Od 1. 10. 2022 se zvyšují ceny ve školní jídelně. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách v Dokumentech.

   
 • Mimořádný zápis

  Mimořádný zápis pro ukrajinské předškoláky

  Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního a základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

  Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

  («лекс Україна» – освіта)

  Termín zápisu / Дата та час запису: 20. 6. 2022 od 13 do 14 hodin

  Místo zápisu / Місце запису: hlavní budova ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

   
 • Žáci přijatí do I. třídy

  Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2022/2023

  zsbrandys 230, zsbrandys 250, zsbrandys 270, zsbrandys 290, zsbrandys 310, zsbrandys 320, zsbrandys 330, zsbrandys 350, zsbrandys 380, zsbrandys 390, zsbrandys 420, zsbrandys 430, zsbrandys 470, zsbrandys 500, zsbrandys 510, zsbrandys 520, zsbrandys 530, zsbrandys 540

  Mají odklad: zsbrandys 200, zsbrandys 210

   
 • Zápis

  Zápis do 1. ročníku ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí pro školní rok 2022 – 2023 se bude konat ve středu 6. 4. 2022 od 14,00 – 17,00.

  K zápisu přineste rodný list dítěte a Váš osobní doklad, kterým prokážete svoji totožnost a vztah k dítěti (OP).

   
 • INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.
  Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).
  Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.