Úvodní stránka

Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

Žerotínova 29, Brandýs nad Orlicí
zsbrandys@ttnet.cz
465 544 218logo-uvod
„Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván“
J.A.Komenský

Znělka školy

Historie aktualit

Aktuality

 • 20 let florbalu

  14.5. 2016 ORLICKO FLORBAL CUP (9. ročník) 8,00-14,00 15.5. 2016 Dovednostní soutěže, turnaje pro příchozí  9,00-15,00 Tělocvična školy!

   
 • Běh údolím J. A. Komenského

  POZVÁNKA

    na  24. ročník   Běhu  údolím J. A. Komenského  v Brandýse nad Orlicí, Pořadatel :   ZŠ J. A. Komenského  Brandýs nad Orlicí

   Ředitel závodu : Mgr. Miloslav Dušek, tel. 465 544 218,Termín : pondělí 23. 5. 2016, Prezence :    7,45 - 8,45 hodin na hřišti TJ Spartak   ( fotbal )

  Program :    8,45  - zahájení,  8,50 - start I. kategorie 

                        11,00 - vyhlášení  výsledků                    

  Trať :            louka, les, asfalt (800 - 1600 m)

  Kategorie :   dívky  x  chlapci

                         ročník :    2007 a ml.               800 m

                                          2005 -  2006         1 200 m

                                          2003 -  2004         1 200 m

                                          2000  - 2002         1 600 m

  Ceny : putovní pohár pro nejúspěšnější školu a pohár pro vítěze ročníku, medaile, diplomy a ceny budou předány při vyhlášení výsledků

   
 • Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika

  V letošním školním roce se naše ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí zúčastnila projektové části soutěže s názvem Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR.   Ve středu 17. února 2016 proběhla na pardubické SPŠ chemické soutěž o nejlepší projekt na téma Odpady a recyklace.  Z naší základní školy se jí zúčastnil sehraný tým, který tvořili deváťáci (Lucie Drymlová, Šarlota Hottmarová, Radka Malá, Jan Hodinář, Jan Suchánek, Matěj Vacek) společně se dvěma zástupci 8. ročníku (Eliška Frydrychová a Michal Držmíšek).  Předem jsme dostali na výběr 12 témat týkajících se odpadů a recyklace, ze kterých jsme si vybrali pro nás to nejzajímavější, „recyklaci vody“. Vystoupení jsme si připravovali a nacvičovali průběžně několik měsíců před soutěží.  V Pardubicích jsme porotě předvedli nejprve náš poster a potom odpovídali na otázky k tématu recyklace vody.Úroveň všech soutěžních projektů byla obrovská a my jsme z Pardubic odjížděli s pocitem, že jsme ze sebe vydali to nejlepší, zaujali jsme, ale ve vítězství jsme opravdu nedoufali. Na vyhlášení výsledků soutěže jsme si museli počkat až do úterý 22. března, kdy se v pardubickém ABC klubu konalo slavnostní předávání cen.  K našemu velkému překvapení a obrovské radosti jsme si z Pardubic odvezli první cenu za nejlepší projekt. Vyhráli jsme přenosnou laboratoř od firmy Lach-Ner a celou řadu drobných cen.

   
 • Ekologická soutěž Ekománie

  Žáci 8. a 9. třídy naší školy se v letošním roce v rámci volitelného předmětu „Ekologické praktikum“ zapojili do soutěže s názvem Ekománie, kterou již třetím rokem pořádá Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína se sídlem v Třeboni. Prvního korespondenčního kola této soutěže se zúčastnilo 245 žáků osmých a devátých tříd základních škol z celé České republiky. Ze všech účastníků postoupilo do druhého kola soutěže pouze 33 nejlepších řešitelů. Toto kolo se konalo ve středu  17. 2. 2016 v Třeboni. Pro soutěžící byly připraveny tři úkoly. Nejprve vyplňovali všeobecný environmentální test. Druhou částí byl environmentální pokus. Ten probíhal v hydrologické učebně, kde se žáci blíže seznámili s modelem jezu a vsakováním vody do půdy. V poslední části soutěže odpovídali na otázky týkající se řeky, především rozdílu mezi horním, středním a dolním tokem vody.Mezi soutěžícími, kteří se druhého celostátního kola zúčastnili, byly i dvě žákyně našeho 9. ročníku (Simona Drábková a Marie Ludvíčková).

   
 • Šikulové

  V úterý 12. ledna proběhlo v ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí natáčení dětského pořadu České televize „Šikulové“.  Dvacítka žáků z prvního stupně měla možnost se aktivně podílet na natáčení. Moderátoři – Šikulové - společně s dětmi vyrobili několik velmi pěkných a užitečných předmětů. Dopoledne se staršími dětmi za pomocí pilek, kladívek a hřebíků vytvořili ve školních dílnách svícen a kolíčkový věšák. Odpoledne s mladšími žáky vyráběli přívěsek na klíče a dekorační mašli.  Celodenní přítomnost televizního štábu v naší škole byla zajímavou událostí nejen pro žáky, ale i pro učitele.  Do té doby si asi málokdo uvědomoval, že za jedním půlhodinovým pořadem se skrývá celodenní natáčení a práce týmu 11 ti lidí. Natáčení by se neobešlo bez kameramanů, zvukařů, režiséra, produkční, výtvarnice, asistentů a moderátorů. Výsledek natáčení si rozhodně nenechte ujít, pořad se bude vysílat v neděli 6. 3. 2016 v 11:00 hod na ČT:D (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10120743066-sikulove/416234100081003).