Úvodní stránka

Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

Žerotínova 29, Brandýs nad Orlicí
zsbrandys@ttnet.cz
465 544 218logo-uvod
„Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván“
J.A.Komenský

Znělka školy

Historie aktualit

Aktuality

 • Zahájení školního roku

  Školní rok 2016-2017 zahájíme 1. září 2016 v 8.00 hodin. Od 7.30 bude probíhat kulturní program před školou.

   
 • Úřední hodiny o prázdninách

  29.8. - 31.8. 2016 od 8.00 do 12.00 hodin.

   
 • 20 let florbalu

  14.5. 2016 ORLICKO FLORBAL CUP (9. ročník) 8,00-14,00 15.5. 2016 Dovednostní soutěže, turnaje pro příchozí  9,00-15,00 Tělocvična školy!

   
 • Běh údolím J. A. Komenského

  POZVÁNKA

    na  24. ročník   Běhu  údolím J. A. Komenského  v Brandýse nad Orlicí, Pořadatel :   ZŠ J. A. Komenského  Brandýs nad Orlicí

   Ředitel závodu : Mgr. Miloslav Dušek, tel. 465 544 218,Termín : pondělí 23. 5. 2016, Prezence :    7,45 - 8,45 hodin na hřišti TJ Spartak   ( fotbal )

  Program :    8,45  - zahájení,  8,50 - start I. kategorie 

                        11,00 - vyhlášení  výsledků                    

  Trať :            louka, les, asfalt (800 - 1600 m)

  Kategorie :   dívky  x  chlapci

                         ročník :    2007 a ml.               800 m

                                          2005 -  2006         1 200 m

                                          2003 -  2004         1 200 m

                                          2000  - 2002         1 600 m

  Ceny : putovní pohár pro nejúspěšnější školu a pohár pro vítěze ročníku, medaile, diplomy a ceny budou předány při vyhlášení výsledků

   
 • Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika

  V letošním školním roce se naše ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí zúčastnila projektové části soutěže s názvem Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR.   Ve středu 17. února 2016 proběhla na pardubické SPŠ chemické soutěž o nejlepší projekt na téma Odpady a recyklace.  Z naší základní školy se jí zúčastnil sehraný tým, který tvořili deváťáci (Lucie Drymlová, Šarlota Hottmarová, Radka Malá, Jan Hodinář, Jan Suchánek, Matěj Vacek) společně se dvěma zástupci 8. ročníku (Eliška Frydrychová a Michal Držmíšek).  Předem jsme dostali na výběr 12 témat týkajících se odpadů a recyklace, ze kterých jsme si vybrali pro nás to nejzajímavější, „recyklaci vody“. Vystoupení jsme si připravovali a nacvičovali průběžně několik měsíců před soutěží.  V Pardubicích jsme porotě předvedli nejprve náš poster a potom odpovídali na otázky k tématu recyklace vody.Úroveň všech soutěžních projektů byla obrovská a my jsme z Pardubic odjížděli s pocitem, že jsme ze sebe vydali to nejlepší, zaujali jsme, ale ve vítězství jsme opravdu nedoufali. Na vyhlášení výsledků soutěže jsme si museli počkat až do úterý 22. března, kdy se v pardubickém ABC klubu konalo slavnostní předávání cen.  K našemu velkému překvapení a obrovské radosti jsme si z Pardubic odvezli první cenu za nejlepší projekt. Vyhráli jsme přenosnou laboratoř od firmy Lach-Ner a celou řadu drobných cen.