Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

Žerotínova 29, 561 12, Brandýs nad Orlicí   zsbrandys@ttnet.cz          465 544 218, 603 889 433VIDEO
„Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván“                                                                                          

Znělka školy

 chytrá lavička

čápi Brandýs

Historie aktualit

Aktuality

 • Informace k provozu školy od 13. 9. 2021

  Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.
  Žáci musí mít chirurgickou roušku či respirátor (popř. plexi štít) nasazený pouze, pokud zrovna nesedí v lavici (zejména pokud se pohybují ve společných prostorách školy). Rouška není nutná na hodinách tělesné výchovy.

   
 • Informace k začátku školního roku

  Nový školní rok začíná 1. září 2021 v 8,00 hodin. Od 7,45 bude před školou probíhat hudební vystoupení. Provoz školy a jídelny se bude řídit platným manuálem MŠMT vzhledem ke Covid-19. Žáci 2. – 9. ročníku se budou testovat 1. září ve třídě, prvňáčci až 2. září (další testování proběhne 6. a 9. září). První školní den mohou žáky
  1. ročníku doprovodit rodiče. Všechny děti i jejich doprovod musí mít uvnitř budovy ochranu dýchacích cest. Ve třídě tato povinnost pro žáky odpadá.

   
 • Úřední hodiny o prázdninách

  Úřední hodiny od 23. 8. do 27. 8. 2021: 8,00 – 11,00 hodin.

   
 • Hezké prázdniny

   
 • Změna v mimořádném opatření

  Ministerstvo zdravotnictví vydalo nařízení k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.