Úvodní stránka

Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

Žerotínova 29, Brandýs nad Orlicí
zsbrandys@ttnet.cz
465 544 218logo-uvod
„Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván“
J.A.Komenský

Znělka školy

Historie aktualit

Aktuality

 • Operace ZŠ

  Dne 8.1. 2018 proběhla v ZŠ v Brandýse nad Orlicí vojensko-historická prezentace týkající se průběhu a každodennosti vojenského života druhé světové války. Žáci byli do místnosti, kde se prezentace odehrávala, přivedeni ze svých tříd ozbrojenou eskortou. Poté začala přednáška. Tu vedli členové různých klubů vojenské historie, kteří zastupovali rozličné historické armády a byli oblečeni v uniformách vojáků Československa, SS, Wehrmachtu, USA a SSSR. Žáci získali stručný přehled o válečných událostech, měli možnost porovnat životy své nyní a svých vrstevníků v 1. polovině 20. století a dozvěděli se i několik zajímavostí, ze kterých největší úspěch slavilo pokousání příslušníka americké armády oslem při vylodění v Itálii. Tyto informace vzápětí využili při tzv. boji o jedničky, kdy rozděleni na čtyři týmy běhali po chodbě školy a dávali "vojákům" odpovědi na otázky týkající se přednášky. Ačkoliv jednotlivé skupiny potřebovaly různě dlouhou dobu na zodpovězení těchto otázek, všem se v tomto boji vedlo dobře. Pro zájemce byla připravena i výstavka s možností si  vojenskou výzbroj půjčit do ruky nebo se obléknout do historické výstroje. Neustálé cvakání závěrů zbraní a úsměvy na tvářích všech zúčastněných nasvědčovaly tomu, že se vojensko-historická prezentace v Brandýse vydařila. Žáci si odnášeli nové a jedinečné poznatky a zážitky, na které, jak alespoň doufáme, budou dlouho vzpomínat. Klára Pilnáčková

   
 • PF 2018

  1

   
 • Mikuláš a čerti

  Začátek prosince se nese v očekávání adventu a prvními posly tohoto období jsou Mikuláš a jeho průvodci andělé a čerti. Také naši školu k velké radosti žáků i učitelů navštěvují pravidelně.  Po několika letech hledání, kdo a jakou formou dětem tuto tradici přiblíží, se ustálila spolupráce s žáky IX. třídy. Ti jsou po celý rok patrony prvňáčků, navštěvují je, chystají pro ně různé akce a tak se příležitost zahrát si Mikuláše a čerty přímo nabízí.Ne, že by se přípravy na jejich vystoupení uchovaly úplně v tajnosti. Dobré duše z řad starších spolužáků se rády podělily o loňské zážitky s čerty a tak prvňáčci svorně tvrdili, že se vůbec nebojí, vždyť přijdou převlečení patroni.  Jejich jistotu jim nabourala paní učitelka Dita Dvořáková, která přišla ještě před Mikulášem a velmi sugestivně vylíčila svoje setkání s těmi strašlivými cizími příšerami. Dětem trošku spadly bradičky a už to neviděly tak jednoznačně. Poslední vyučovací hodinu se konečně zjevil Mikuláš. Byl vysoký a impozantní, andělé byli krásní a laskaví a čerti? Ti byli jako trošku zlobivější kluci, strach z nich šel jenom malinko. Ale dárečky od nich udělaly radost všem. Přinesli nové slabikáře, aby bylo z čeho číst, dobroty v košíku a krásné adventní kalendáře, které vlastnoručně vyrobili. Od dětí pak dostali slib, že se budou ve škole snažit a budou hodné. Děkujeme žákům IX. třídy a paní učitelce Dvořákové za vydařenou nadílku a krásné kalendáře, které dětem zpříjemní čekání na Vánoce.

   
 • Den otevřených dveří

  Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí Vás  srdečně  zve  na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21. 11. 2017  7,35 – 16,30. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si prostory školy (včetně výuky), školní jídelny a školní družiny. Program : 8,30 - vystoupení pěveckého sboru I. stupně (na schodišti I. stupně),9,15  - video z akcí školy (posluchárna), 14,45 - 16,30 - informace o prospěchu a chování žáků 5. - 9. r., v 16,30 se koná beseda s rodiči žáků 6. - 9. r. o lyžařském výcviku (vizuální učebna ZŠ). Po celý den nabízíme v prostorách školy výstavky žákovských prací, výstavu výrobků a výkresů žáků ze školní družiny a prodejní výstavu - RC Hrošík (9,00 - 15,30), určenou i pro veřejnost.  

   
 • Soutěž Komenský a my – upozornění

  Témata 16. ročníku soutěže Komenský a my se na našich stránkách objeví nejpozději v pondělí 23.10. 2017!