Úvodní stránka

Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

Žerotínova 29, Brandýs nad Orlicí
zsbrandys@ttnet.cz
465 544 218logo-uvod
„Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván“
J.A.Komenský

Znělka školy

Historie aktualit

Aktuality

 • Den zdraví

  V pátek 18. listopadu proběhl na Základní škole J. A. Komenského projektový den s názvem Den zdraví. Během dopoledne absolvovali žáci přednášky o zdravé výživě a poskytování první pomoci, vyplnili si osobní kartu žáka a nakonec si zasoutěžili s plaveckou školou.  O zdravé výživě a správném složení jídelníčku dětem přednášela paní Maixnerová v rehabilitačním ústavu. Dalším bodem programu byla přednáška pana Hodovala, člena ČČK, který žákům velice vtipně shrnul zásady první pomoci a resuscitace. Všechny děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jak se provádí srdeční masáž a dozvěděly se spoustu praktických informací od profesionálního záchranáře. Ve zbylém čase si školáci vyplnili osobní kartu žáka, do které si zaznamenali údaje, jakými byly například výška, váha, obvod hlavy, tělesná teplota, hodnoty krevního tlaku a tepu v klidu i po výkonu. Na závěr projektového dne se v tělocvičně naší školy představila plavecká škola z Ústí nad Orlicí, která připravila pro děti dovednostní soutěž.

   
 • Usnesení ze společné schůze rodičů dne 11. 10. 2016

  Společná schůze rodičů 1/  bere na vědomí : výroční zprávu ZŠ za rok 2015 – 2016, vyúčtování finančních příspěvků od rodičů, organizaci vých. vzděl. práce školy, inkluze, plán práce školy na rok 2016 – 2017, změny ve školní jídelně, informace o ŠVP (změny), informace o pojištění v zájmových kroužcích školy, zprávu metodika prevencí, informace výchovné poradkyně, výzvu o poskytnutí zbytkových materiálů (dřevo, papír, kov,plast, kůže apod.) pro výuku ve školní dílně, 2/ schvaluje : pravomoc školy vybírat od žáků peníze za poškozené a ztracené učebnice,prezentování školních fotografií dětí na počítačovém informačním kanále a na internetových stránkách školy,příspěvek od rodičů 100,- Kč na rodinu.

   
 • Dožínky

  V pondělí 26. 9. 2016 jsme se zúčastnili akce „Dožínky“ v pardubickém zámku. Hned po příchodu do areálu se nás ujala jedna z organizátorek akce, která nám představila jednotlivá stanoviště a ochotně zodpověděla dotazy. V krásném prostředí zámku jsme tak mohli vidět zapomenutá řemesla jako například kovářství nebo se seznámit s historickými postupy mlácení obilí či mletí mouky. Zároveň jsme ochutnali výborné výrobky budoucích cukrářů, pekařů, uzenářů a obdivovali se výrobkům dalších oborů. Ledacos jsme si sami vyzkoušeli vyrobit a strávili jsme tak velmi příjemné interaktivní dopoledne nabité novými zážitky a zkušenostmi. Velmi se nám v Pardubicích líbilo a rádi se podobných akcí zúčastníme i příště.  

   
 • Pozvánka

  Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí Vás zve na společnou schůzi rodičů, která se bude konat dne 11. října 2016 od 16,00 hodin v  posluchárně (I. patro přístavby, č. dveří 49). Program : 1. výroční zpráva školy za rok  2015 - 2016 (nová forma), 2. organizace vých. vzdělávací práce školy, inkluze, 3. změny ve školní jídelně, 4. zpráva o plnění minimálního preventivního programu, 5. informace výchovné poradkyně, 6. vyúčtování finančních prostředků poskytovaných rodiči, 7. diskuse, 8. záznam - Setkání tří škol (Tvrdošovce) (5 min). Ihned po skončení společné schůze rodičů probíhají třídní schůzky.  

   
 • Zahájení školního roku

  Školní rok 2016-2017 zahájíme 1. září 2016 v 8.00 hodin. Od 7.30 bude probíhat kulturní program před školou.