Úvodní stránka » Školní družina

Školní družina

Tel.: 603 309 717

Školní družina je od září 2001 umístěna ve staré budově školy. Počet
zapsaných dětí je max. 60. Děti jsou rozděleny do 2 smíšených oddělení.
Navíc do ŠD docházejí žáci dojíždějící z okolích vesnic, kteří jsou vázáni na
autobusové spoje. Oddělení vychovatelky Jany Maršíkové je umístěno v
místnosti č.39, oddělení vychovatelky Ivany Miklasové v místnosti č. 38
staré budovy. Odpolední provoz v ŠD probíhá od 11,14 do 16,10, ranní
provoz od 6,10 do 7,30. Za pobyt v školní družině se vybírá poplatek ve
výši 130,- Kč na měsíc. Vybraná finanční částka je použita na částečnou
úhradu provozu zařízení / plyn, elektrická energie, voda/.

Řád ŠD 2022

Pokyn k poskytování úplaty za vzdělávání ve ŠD