Úvodní stránka » Školní družina

Školní družina

Tel.: 603 309 717

Školní družina je od září 2001 umístěna ve staré budově školy. Počet zapsaných dětí je 60. Děti jsou rozděleny do 2 smíšených oddělení. Navíc do ŠD docházejí žáci dojíždějící z okolích vesnic, kteří jsou vázáni na autobusové spoje. Oddělení vychovatelky Jany Maršíkové je umístěno v místnosti č.39, oddělení vychovatelky Marie Halamové v místnosti č. 38 staré budovy. Odpolední provoz v ŠD probíhá od 11,00 do 16,00, ranní provoz od 6,30 do 7,25. Za pobyt v školní družině se vybírá poplatek ve výši 90,- Kč na měsíc. Vybraná finanční částka je použita na částečnou úhradu provozu zařízení / plyn, elektrická energie,voda /.

 

Řád školní družiny 2018