Úvodní stránka » Aktuality (Page 2)

 • Hravě žij zdravě

  V letošním školním roce se žáci naší 5. třídy zúčastnili soutěže určené pro žáky všech 5. tříd ze základních škol v celé České republice. Tato soutěž je součástí internetového vzdělávacího kurzu Hravě žij zdravě. Úkolem žáků bylo v průběhu soutěže, která trvala více než 2 měsíce, zvládnout pět soutěžních lekcí. V podobě her plnili zábavné úkoly vztahující se vždy k určitému tématu. Cílem kurzu a soutěže bylo pracovat na pochopení správných stravovacích návyků a klást důraz na správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. V kurzu byla řešena i pohybová aktivita dětí a způsob trávení volného času. Průvodcem kurzu i Deníčku byl chlapec jménem Míra. V Deníčku řešitelé zjistili, jak Míra tráví volný čas, ale i jak se stravuje, když je jeho den plný různých aktivit a jak se náplň jídla změní, když je venku ošklivo a Míra jen tak lenoší doma u knížky nebo příjemného filmu. Vyplnění Deníčku a zvládnutí vzdělávacích testů bylo vždy odměněno cennými body do soutěžní části kurzu. A jak nakonec naši žáci dopadli? V rámci Pardubického kraje skončili na krásném třetím místě.  Gratulujeme! Více informací na http://www.soutez.hravezijzdrave.cz/. Dita Dvořáková, třídní učitelka

   
 • Operace ZŠ

  Dne 8.1. 2018 proběhla v ZŠ v Brandýse nad Orlicí vojensko-historická prezentace týkající se průběhu a každodennosti vojenského života druhé světové války. Žáci byli do místnosti, kde se prezentace odehrávala, přivedeni ze svých tříd ozbrojenou eskortou. Poté začala přednáška. Tu vedli členové různých klubů vojenské historie, kteří zastupovali rozličné historické armády a byli oblečeni v uniformách vojáků Československa, SS, Wehrmachtu, USA a SSSR. Žáci získali stručný přehled o válečných událostech, měli možnost porovnat životy své nyní a svých vrstevníků v 1. polovině 20. století a dozvěděli se i několik zajímavostí, ze kterých největší úspěch slavilo pokousání příslušníka americké armády oslem při vylodění v Itálii. Tyto informace vzápětí využili při tzv. boji o jedničky, kdy rozděleni na čtyři týmy běhali po chodbě školy a dávali „vojákům“ odpovědi na otázky týkající se přednášky. Ačkoliv jednotlivé skupiny potřebovaly různě dlouhou dobu na zodpovězení těchto otázek, všem se v tomto boji vedlo dobře. Pro zájemce byla připravena i výstavka s možností si  vojenskou výzbroj půjčit do ruky nebo se obléknout do historické výstroje. Neustálé cvakání závěrů zbraní a úsměvy na tvářích všech zúčastněných nasvědčovaly tomu, že se vojensko-historická prezentace v Brandýse vydařila. Žáci si odnášeli nové a jedinečné poznatky a zážitky, na které, jak alespoň doufáme, budou dlouho vzpomínat. Klára Pilnáčková

   
 • PF 2018

  PF 2018

  1

   
 • Mikuláš a čerti

  Začátek prosince se nese v očekávání adventu a prvními posly tohoto období jsou Mikuláš a jeho průvodci andělé a čerti. Také naši školu k velké radosti žáků i učitelů navštěvují pravidelně.  Po několika letech hledání, kdo a jakou formou dětem tuto tradici přiblíží, se ustálila spolupráce s žáky IX. třídy. Ti jsou po celý rok patrony prvňáčků, navštěvují je, chystají pro ně různé akce a tak se příležitost zahrát si Mikuláše a čerty přímo nabízí.Ne, že by se přípravy na jejich vystoupení uchovaly úplně v tajnosti. Dobré duše z řad starších spolužáků se rády podělily o loňské zážitky s čerty a tak prvňáčci svorně tvrdili, že se vůbec nebojí, vždyť přijdou převlečení patroni.  Jejich jistotu jim nabourala paní učitelka Dita Dvořáková, která přišla ještě před Mikulášem a velmi sugestivně vylíčila svoje setkání s těmi strašlivými cizími příšerami. Dětem trošku spadly bradičky a už to neviděly tak jednoznačně. Poslední vyučovací hodinu se konečně zjevil Mikuláš. Byl vysoký a impozantní, andělé byli krásní a laskaví a čerti? Ti byli jako trošku zlobivější kluci, strach z nich šel jenom malinko. Ale dárečky od nich udělaly radost všem. Přinesli nové slabikáře, aby bylo z čeho číst, dobroty v košíku a krásné adventní kalendáře, které vlastnoručně vyrobili. Od dětí pak dostali slib, že se budou ve škole snažit a budou hodné. Děkujeme žákům IX. třídy a paní učitelce Dvořákové za vydařenou nadílku a krásné kalendáře, které dětem zpříjemní čekání na Vánoce.

   
 • Den otevřených dveří

  Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí Vás  srdečně  zve  na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21. 11. 2017  7,35 – 16,30. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si prostory školy (včetně výuky), školní jídelny a školní družiny. Program : 8,30 – vystoupení pěveckého sboru I. stupně (na schodišti I. stupně),9,15  – video z akcí školy (posluchárna), 14,45 – 16,30 – informace o prospěchu a chování žáků 5. – 9. r., v 16,30 se koná beseda s rodiči žáků 6. – 9. r. o lyžařském výcviku (vizuální učebna ZŠ). Po celý den nabízíme v prostorách školy výstavky žákovských prací, výstavu výrobků a výkresů žáků ze školní družiny a prodejní výstavu – RC Hrošík (9,00 – 15,30), určenou i pro veřejnost.

   

   
 • Soutěž Komenský a my – upozornění

  Témata 16. ročníku soutěže Komenský a my se na našich stránkách objeví nejpozději v pondělí 23.10. 2017!

   
 • Volby do školské rady

  Volby zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady na období 2017-2020 se konají dne 12. 10. 2017 od 16,00 hodin v posluchárně Základní školy J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí. Návrhy na kandidáty lze řediteli školy podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb.

   
 • Začátek školního roku 2017-2018

  Školní rok 2017-2018 začíná v naší škole 4.9. 2017 v 8,00 hodin.

   
 • Hezké prázdniny

  Přejeme všem hezké prožití letních prázdnin! Školní rok 2017-2018 začíná 4.9. 2017 v 8,00 hodin.

   
 • Ocenění od ministra

  Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž Za tajemstvím čisté vody u příležitosti Světového dne vody 2017. Jednalo se již o 11. ročník soutěže, která se snaží dětem přiblížit problematiku vody a její význam pro život člověka. Tématem letošního roku bylo heslo „Wastewater , tj. odpadní voda.  Hlavním cílem organizátorů bylo tentokrát představit vodu z trochu jiného úhlu pohledu. Voda je totiž základní podmínkou pro existenci života na Zemi. Lidé vodu denně využívají jak pro osobní, tak pracovní činnosti. Téměř žádná lidská aktivita se bez vody neobejde. Vodu potřebují zemědělci, lidé pracující v průmyslu, v dopravě i ve službách. Nezbytným výsledkem používání vody je vznik tzv. odpadní vody.Do soutěže se zapojilo více než 1000 dětí ze 140 škol z celé České republiky. Mezi nimi byla i naše ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí se svými 4 komiksy.Porota nejdříve vybrala 85 finalistů (33 obrázků a 52 komiksů). Tři z našich zaslaných prací patřily k těm nejlepším.V úterý 9. května 2017 pak rozhodla odborná porota složená ze zástupců pořadatele o konečných výsledcích této soutěže.V kategorii komiks se na prvním místě umístily žákyně naší školy Pavla Moravcová, Zuzana Zemanová, Kateřina Komínková (8. třída).Výherkyním srdečně gratulujeme!Nejlepší práce z této soutěže budou prezentovány na výstavě v Národním zemědělském muzeu v průběhu července a srpna.Více informací na www. eagri.cz