Úvodní stránka » Aktuality (Page 2)

 • Prodloužení náhradního stravování

  Termín náhradního stravování je prodloužen do 17. 12. 2021.

   
 • Náhradní stravování pro žáky od 2. 12. 2021

  Vážení rodiče,

  chtěli bychom vás seznámit s možností alternativního stravování žáků naší školy v době od 2. – 10. 12. 2021. Stravování bude zajištěno dovozem jídla z kuchyně Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.  Obědy se budou vydávat ve školní jídelně. Posíláme vám jídelníček. Prosíme o závaznou objednávku obědů. Je nutné objednávku obědů na celé období odeslat do středy 1. 12. 2021 do 10,00.  V případě, že chcete využít této nabídky, informujte prosím prostřednictvím elektronické žákovské knížky svého třídního učitele. Napište konkrétní dny, ve kterých se bude vaše dítě stravovat.

  Přihlášené obědy nelze odhlásit, ale lze je odebrat do jídlonosičů v době od 11,30 – 12,30. Cena obědů (žák do 10 let – 26 Kč, 11 – 14 let – 29 Kč, 15 let a více – 31 Kč) je stejná, mění se pouze způsob platby. Peníze na uvedené období bude vybírat v hotovosti třídní učitelka. Je nutné celou částku doručit do 2. 12. 2021.

  Přihlášené obědy v systému školní jídelny jsou od 30. 11. 2021 odhlášeny. Peníze zůstávají na účtu žáka ve školní jídelně a nelze je převádět.

   
 • Uzavření školní jídelny

  Školní jídelna je od 30. 11. 2021 uzavřena z epidemiologických důvodů.

  Stravování dětí v MŠ bude zajištěno.

   
 • Přijmeme kuchaře (kuchařku)

  Přijmeme kuchaře (kuchařku) na celý úvazek. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři školy nebo přímo u ředitele školy (č. telefonu 465 544 218, 603 889 433).

   
 • Testování 22. a 29. 11. 2021

  Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. listopadu 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS. Testovat se bude antigenními testy, které budou distribuovány školám (dítě si může přinést svůj), na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu. Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech). Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje).

   
 • Ředitelské volno

  Na 27. 9. 2021 byl vyhlášen volný den pro žáky.

   
 • Informace k provozu školy od 13. 9. 2021

  Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.
  Žáci musí mít chirurgickou roušku či respirátor (popř. plexi štít) nasazený pouze, pokud zrovna nesedí v lavici (zejména pokud se pohybují ve společných prostorách školy). Rouška není nutná na hodinách tělesné výchovy.

   
 • Informace k začátku školního roku

  Nový školní rok začíná 1. září 2021 v 8,00 hodin. Od 7,45 bude před školou probíhat hudební vystoupení. Provoz školy a jídelny se bude řídit platným manuálem MŠMT vzhledem ke Covid-19. Žáci 2. – 9. ročníku se budou testovat 1. září ve třídě, prvňáčci až 2. září (další testování proběhne 6. a 9. září). První školní den mohou žáky
  1. ročníku doprovodit rodiče. Všechny děti i jejich doprovod musí mít uvnitř budovy ochranu dýchacích cest. Ve třídě tato povinnost pro žáky odpadá.

   
 • Úřední hodiny o prázdninách

  Úřední hodiny od 23. 8. do 27. 8. 2021: 8,00 – 11,00 hodin.

   
 • Hezké prázdniny

  Hezké prázdniny