Úvodní stránka » Aktuality (Page 2)

 • Zápis

  Zápis

   
 • ZMĚNA V PROVOZU ŠKOLY

  Vláda na svém  jednání rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne (od 1. 3. 2021) uzavřou také mateřské školy a 1.a 2. ročníky základních škol.  Školní jídelna bude z téhož důvodu uzavřena. Opatření platí do odvolání. Distanční výuka bude probíhat i nadále a je povinná pro všechny žáky základní školy. V případě dotazů nebo nutné návštěvy školy volejte 603889433. 

   
 • Krizové opatření pokračuje

  V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

   
 • Výuka od 1. 2. 2021

  Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021).

  Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

   
 • Změna názvu

  Dne 1. ledna 2021 došlo ke sloučení mateřské školy se základní. Obě zařízení budou dále pokračovat pod společným názvem Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí.

   
 • Výuka od 11. 1. 2021

  Provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna bude  i nadále probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

   
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. DO 10. LEDNA 2021

  Od 4. 1. 2021 budou žáci 1. a 2. ročníku pokračovat v prezenční výuce. Bude se učit podle rozvrhu. Ranní i odpolední družina bude v provozu. Distanční výuka pro 3. – 9. ročník bude probíhat zatím od 4. 1. do 10. 1. 2021. Bude kopírovat pravidelný dopolední rozvrh hodin (do 5. vyučovací hodiny). V určenou dobu tak bude vyučující pracovat s žáky na dálku přes webkameru (popř. Google Classroom). Neúčast žáků musí být omlouvána v souladu se školním řádem třídnímu učiteli. Plnění úkolů je povinné a bude součástí řádného hodnocení.  V době distanční výuky doma mají žáci právo na dotovaný oběd ve školní jídelně. Žáci si je musí přihlásit sami obvyklým způsobem a docházet na oběd pouze v určenou dobu. Dozor je zajištěn. Mgr. Miloslav Dušek, ředitel školy

   
 • PF 2021

  PF 2021

  IMG_1567 kopie

   
 • Konec kalendářního roku ve škole

  Pátkem 18. 12. končí prezenční i distanční výuka v tomto kalendářním roce, neboť vláda rozhodla o tom, že 21. a 22. 12. budou pro žáky tkz. volné dny. Jak bude vypadat výuka po Vánocích, zatím nejsme schopni předpovídat. Domnívám se, že budeme pokračovat ve stávajícím modelu, tj. 4. 1. 2021 nastoupí žáci 1. – 5. a 9. ročníku a v rámci střídavé výuky žáci 6. a 7. ročníku. Přesnější provozní informace budou zveřejněny na našich webových stránkách 2. 1. 2021. Mgr. Miloslav Dušek, ředitel školy

   
 • Výuka od 30. 11. 2020

  Do školy se vrací žáci 3., 4., 5. a 9. ročníku. Rotačně (střídavě) žáci 6., 7. a 8. ročníku. V týdnu od 30. 11. do 4. 12. přijdou žáci 8. ročníku. (6. a 7. zůstává distančně). V týdnu od 7. 11. do 11. 12. přijdou žáci 6. a 7. ročníku. (8. ročník zůstává distančně). V dalších týdnech pokračuje střídání 6., 7. a 8. ročníku. Výuka probíhá podle původního rozvrhu. Tělesná a hudební výchova se neruší (nesmí se pouze cvičit a zpívat). V Tv jsou doporučeny procházky, v Hv vše kromě zpěvu. Distanční výuka bude kopírovat pravidelný rozvrh hodin. V určenou dobu tak bude vyučující pracovat s žáky na dálku přes Google Classroom. Neúčast žáků musí být omlouvána v souladu se školním řádem třídnímu učiteli. Plnění úkolů je povinné a bude součástí řádného hodnocení. V době distanční výuky doma mají žáci právo na dotovaný oběd ve školní jídelně. Žáci si je musí přihlásit sami obvyklým způsobem. Od 1. 12. bude tř. uč. 2. r. Zdeňka Rolníková.  Mgr. Miloslav Dušek, ředitel školy