Úvodní stránka » Aktuality (Page 2)

 • konec roku

   
 • Stará a netradiční řemesla

  V rámci projektového dne uspořádala 30. dubna od 8,00 do 12,00 hodin základní škola akci „Stará a netradiční řemesla“. Krásné počasí jenom umocnilo zážitek z předváděných řemesel. Žáci, jejich rodiče a další návštěvníci měli možnost zhlédnout ukázky práce kováře, sochaře, malířky, perníkářky, svíčkářky, přadleny, krajkářky, flašinetáře, brusiče, keramičky, rytce skla, brašnáře, muzikářů, hračkářky, drátenice a chovatelky koz. Někteří řemeslníci  k nám vážili cestu i z poměrně vzdálených míst (Tábor, Ostrava), ostatní byli z okolí (Kunvald, Dolní Čermná, Helvíkovice, Nasavrky, Němčí, Potštejn, Sopotnice)  nebo místní. Patří jim všem velký dík za sympatické a vstřícné vystupování, kterým přispěli ke zdárnému průběhu zajímavého dopoledne. Samotní žáci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet brousit do skla, malovat magnetky, tvořit svíčky, zdobit perníčky nebo vyrobit hřebíky. Ti starší také zpracovávali pracovní list a referát o vybraném řemeslu. Naše škola bude v projektových dnech i nadále pokračovat. Věříme, že navážeme na zdařilé projekty (Den vody, Den zdraví, Den Země, atd.). Myslíme si, že pro žáky je tento způsob získávání vědomostí a dovedností (přesně podle zásad J. A. Komenského) jedním z nejlepších.

   
 • Ředitelské volno

  Ředitel školy vyhlašuje na  7. 5. 2018 volný den pro žáky.

   
 • Stará a netradiční řemesla

  Stará a netradiční řemesla

  Řemesla

   
 • Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2018/2019

  zsbrandys 100, zsbrandys 140, zsbrandys 150, zsbrandys 160, zsbrandys 180, zsbrandys 220, zsbrandys 240, zsbrandys 260, zsbrandys 270, zsbrandys 280, zsbrandys 300, zsbrandys 330, zsbrandys 360, zsbrandys 370, zsbrandys 380, zsbrandys 440, zsbrandys 450, zsbrandys 470, zsbrandys 480, Mají odklad:    zsbrandys 130, zsbrandys 200, zsbrandys 230, zsbrandys 310

   
 • Zápis do 1. ročníku

  Zápis do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2018-2019 se koná ve středu 11. dubna 2018 od 14,00 do 17,00 hodin. 

   
 • Hravě žij zdravě

  V letošním školním roce se žáci naší 5. třídy zúčastnili soutěže určené pro žáky všech 5. tříd ze základních škol v celé České republice. Tato soutěž je součástí internetového vzdělávacího kurzu Hravě žij zdravě. Úkolem žáků bylo v průběhu soutěže, která trvala více než 2 měsíce, zvládnout pět soutěžních lekcí. V podobě her plnili zábavné úkoly vztahující se vždy k určitému tématu. Cílem kurzu a soutěže bylo pracovat na pochopení správných stravovacích návyků a klást důraz na správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. V kurzu byla řešena i pohybová aktivita dětí a způsob trávení volného času. Průvodcem kurzu i Deníčku byl chlapec jménem Míra. V Deníčku řešitelé zjistili, jak Míra tráví volný čas, ale i jak se stravuje, když je jeho den plný různých aktivit a jak se náplň jídla změní, když je venku ošklivo a Míra jen tak lenoší doma u knížky nebo příjemného filmu. Vyplnění Deníčku a zvládnutí vzdělávacích testů bylo vždy odměněno cennými body do soutěžní části kurzu. A jak nakonec naši žáci dopadli? V rámci Pardubického kraje skončili na krásném třetím místě.  Gratulujeme! Více informací na http://www.soutez.hravezijzdrave.cz/. Dita Dvořáková, třídní učitelka

   
 • Operace ZŠ

  Dne 8.1. 2018 proběhla v ZŠ v Brandýse nad Orlicí vojensko-historická prezentace týkající se průběhu a každodennosti vojenského života druhé světové války. Žáci byli do místnosti, kde se prezentace odehrávala, přivedeni ze svých tříd ozbrojenou eskortou. Poté začala přednáška. Tu vedli členové různých klubů vojenské historie, kteří zastupovali rozličné historické armády a byli oblečeni v uniformách vojáků Československa, SS, Wehrmachtu, USA a SSSR. Žáci získali stručný přehled o válečných událostech, měli možnost porovnat životy své nyní a svých vrstevníků v 1. polovině 20. století a dozvěděli se i několik zajímavostí, ze kterých největší úspěch slavilo pokousání příslušníka americké armády oslem při vylodění v Itálii. Tyto informace vzápětí využili při tzv. boji o jedničky, kdy rozděleni na čtyři týmy běhali po chodbě školy a dávali „vojákům“ odpovědi na otázky týkající se přednášky. Ačkoliv jednotlivé skupiny potřebovaly různě dlouhou dobu na zodpovězení těchto otázek, všem se v tomto boji vedlo dobře. Pro zájemce byla připravena i výstavka s možností si  vojenskou výzbroj půjčit do ruky nebo se obléknout do historické výstroje. Neustálé cvakání závěrů zbraní a úsměvy na tvářích všech zúčastněných nasvědčovaly tomu, že se vojensko-historická prezentace v Brandýse vydařila. Žáci si odnášeli nové a jedinečné poznatky a zážitky, na které, jak alespoň doufáme, budou dlouho vzpomínat. Klára Pilnáčková

   
 • PF 2018

  PF 2018

  1

   
 • Mikuláš a čerti

  Začátek prosince se nese v očekávání adventu a prvními posly tohoto období jsou Mikuláš a jeho průvodci andělé a čerti. Také naši školu k velké radosti žáků i učitelů navštěvují pravidelně.  Po několika letech hledání, kdo a jakou formou dětem tuto tradici přiblíží, se ustálila spolupráce s žáky IX. třídy. Ti jsou po celý rok patrony prvňáčků, navštěvují je, chystají pro ně různé akce a tak se příležitost zahrát si Mikuláše a čerty přímo nabízí.Ne, že by se přípravy na jejich vystoupení uchovaly úplně v tajnosti. Dobré duše z řad starších spolužáků se rády podělily o loňské zážitky s čerty a tak prvňáčci svorně tvrdili, že se vůbec nebojí, vždyť přijdou převlečení patroni.  Jejich jistotu jim nabourala paní učitelka Dita Dvořáková, která přišla ještě před Mikulášem a velmi sugestivně vylíčila svoje setkání s těmi strašlivými cizími příšerami. Dětem trošku spadly bradičky a už to neviděly tak jednoznačně. Poslední vyučovací hodinu se konečně zjevil Mikuláš. Byl vysoký a impozantní, andělé byli krásní a laskaví a čerti? Ti byli jako trošku zlobivější kluci, strach z nich šel jenom malinko. Ale dárečky od nich udělaly radost všem. Přinesli nové slabikáře, aby bylo z čeho číst, dobroty v košíku a krásné adventní kalendáře, které vlastnoručně vyrobili. Od dětí pak dostali slib, že se budou ve škole snažit a budou hodné. Děkujeme žákům IX. třídy a paní učitelce Dvořákové za vydařenou nadílku a krásné kalendáře, které dětem zpříjemní čekání na Vánoce.