Zápis

Dne 14. 4. 2021 proběhl zápis dětí do budoucího prvního ročníku. Od 1. 9. 2021 nastoupí do školy 16 žáků, 4 mají odklad školní docházky.

Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

zsbrandys 100, zsbrandys 110, zsbrandys 130, zsbrandys 160, zsbrandys 170, zsbrandys 210, zsbrandys 240, zsbrandys 260, zsbrandys 280, zsbrandys 290, zsbrandys 300, zsbrandys 320, zsbrandys 330, zsbrandys 340, zsbrandys 350, zsbrandys 360

Mají odklad: zsbrandys 370, zsbrandys 380, zsbrandys 390, zsbrandys 400