Úvodní stránka » Aktuality » Volby do školní rady

Volby do školní rady

Dne 6. 10. 2020 proběhnou na Společné schůzi rodičů volby do školské rady, která vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. Kandidáty na členy se mohou stát zletilé osoby z řad zákonných zástupců žáků. Návrhy lze podávat nejpozději do 21. 9. 2020 řediteli školy.