Úvodní stránka » Aktuality » Společná schůze rodičů

Společná schůze rodičů

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí Vás zve

na společnou schůzi rodičů, která se bude konat dne 18. října 2022 od 16,00 hodin

v  posluchárně (I. patro přístavby, č. dveří 49).

Program : 1. představení zaměstnanců školy

                 2. výroční zpráva školy za rok  2021 – 2022

                 3. organizace vých. vzdělávací práce školy, podpůrná opatření

                 4. zpráva o plnění minimálního preventivního programu

                 5. informace výchovné poradkyně

                 6. vyúčtování finančních prostředků poskytovaných rodiči

                 7. diskuse

                 8. záznam Příběhy našich sousedů (5 min)  

Ihned po skončení společné schůze rodičů probíhají třídní schůzky (dle pokynů třídních učitelů).