Úvodní stránka » Aktuality » Kdy do školy

Kdy do školy

Od 11. května probíhá na škole příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka není povinná, probíhá ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvního stupně naší školy na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Provoz ve školní jídelně bude od 18. 5. pro zaměstnance školy, od 25. 5. pro žáky 1.-5.r. a děti z MŠ.