Úvodní stránka » Aktuality » Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

19.11. 2019  7,35 – 16,30

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si prostory školy (včetně výuky), školní jídelny

a školní družiny. Další program : 8,30 – vystoupení pěveckého sboru I. stupně (na schodišti I. stupně)

9,15  – 9,30 – vystoupení pěveckého sboru II. stupně (posluchárna ZŠ)

10,15 – 10,25 – Tvrdošovce – videofilm (posluchárna ZŠ)

14,45 – 16,30 – informace o prospěchu a chování žáků 5. – 9. r.

16,30  – beseda s rodiči žáků o lyžařském výcviku (vizuální učebna)

 

Po celý den nabízíme v prostorách školy výstavky žákovských prací, výstavu výrobků a výkresů žáků ze školní družiny a prodejní výstavu knih – knihkupectví Flétna (8,00 – 16,00), určenou i pro veřejnost.