Úvodní stránka » Aktuality »  Organizační pokyny – návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

 Organizační pokyny – návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

Do školy se vrací žáci 1. stupně rotačně (střídavě). V týdnu od 12. 4. do 16. 4. nastupují žáci 3. – 5. ročníku. V 1. a 2. ročníku zůstává distanční výuka. V týdnu od 19. 4. do 23. 4. přijdou žáci 1. a 2. ročníku. V 3. – 5. ročníku zůstává distanční výuka. V dalších týdnech pokračuje pravidelné střídání těchto skupin. Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu bez odpoledního vyučování. S rozvrhem žáky seznámí třídní učitelka.

U skupin žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se bude provádět každé pondělí a čtvrtek ve třídách samoodběrem, prostřednictvím antigenního testu. Organizovat ho budou třídní učitelky ve spolupráci s asistentkami, popř. vyučujícími.

Testování se neprovádí u žáků, kterým neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR  testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit). Nebo u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT – PCR testu     (z odběrového místa), který není starší 48 hodin.

Děti, které mají příznaky onemocnění, zůstávají doma.

Uvnitř budovy musí mít děti roušky.

Na 2. stupni pokračuje výuka distančním způsobem. Školní družinu mohou využít pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky.

Ve školní jídelně se budou stravovat v daný okamžik pouze žáci jedné třídy. Jsou stanoveny přesné časy pro každou třídu, včetně žáků, kteří jsou na distanční výuce.

Rozvrh obědů:

11,15 – 11,35   1. tř.

11,35 – 11,55   2. tř.

11,55 – 12,15   3. tř.

12,15 – 12,30   4. tř.

12,30 – 12,50   5. tř.

12,50 – 13,15 žáci na distanční výuce, oběd s sebou do jídlonosičů

Důležité upřesňující informace najdete na https://testovani.edu.cz/  .

Zvláště upozorňujeme na instruktážní videa a na manuál https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf  .

Dne 12. 4. 2021 opět zahajuje stravování cizích strávníků.