Úvodní stránka » Aktuality »   Organizační pokyny – návrat žáků do školy od 3. 5. 2021

  Organizační pokyny – návrat žáků do školy od 3. 5. 2021

V týdnu od 3. 5. do 7. 5. nastupují žáci 1. – 2. ročníku a žáci 6. – 7. ročníku (sudý týden).
V 3. – 5. ročníku a 8. – 9. ročníku zůstává distanční výuka.
V týdnu od 10. 5. do 14. 5. přijdou do školy žáci 3. – 5. ročníku a 8. – 9. ročníku (lichý týden).
V 6. – 7. ročníku zůstává distanční výuka.
Z organizačních důvodů (nejde elektrický proud) dne 3. 5. 2021 zůstávají na distanční výuce i žáci
6. – 7. ročníku. V dalších týdnech pokračuje pravidelné střídání těchto skupin (tzv. rotace). Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu bez odpoledního vyučování. S provizorním rozvrhem hodin žáky seznámí třídní učitelka (rozvrh se může z organizačních důvodů změnit).

U skupin žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se bude provádět každé pondělí pro žáky prvního stupně a každé pondělí a čtvrtek pro žáky druhého stupně ve třídách samoodběrem, prostřednictvím antigenního testu. Organizovat ho budou třídní učitelky ve spolupráci s asistentkami, popř. vyučujícími.

Testování se neprovádí u žáků, kterým neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR  testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit). Nebo u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT – PCR testu     (z odběrového místa), který není starší 48 hodin.

Děti, které mají příznaky onemocnění, zůstávají doma.

Uvnitř budovy musí mít děti roušky.

Školní družinu mohou využít pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky (popř. děti rodičů vybraných profesí).

Ve školní jídelně se budou stravovat v daný okamžik pouze žáci jedné třídy. Jsou stanoveny přesné časy pro každou třídu, včetně žáků, kteří jsou na distanční výuce.

Rozvrh obědů sudý týden:
11,15 – 11,35   1. tř. (dozor Halamová, Bienová)

11,35 – 11,55   2. tř. (dozor Maršíková, Matějková)

12,05 – 12,20   6. tř. (dozor Veselá)

12,20 – 12,35   7. tř. (dozor Veselá)

12,50 – 13,15    žáci na distanční výuce, oběd s sebou do jídlonosičů


Rozvrh obědů lichý týden:
11,35 – 11,50   3. tř. (dozor Halamová)

11,50 – 12,05   4. tř. (dozor Maršíková )

12,05 – 12,20   5. tř. (dozor Veselá)

12,20 – 12,35   8. tř. (dozor Veselá)

12,35 – 12,50   9. tř. (dozor Veselá)

12,50 – 13,15    žáci na distanční výuce, oběd s sebou do jídlonosičů

Důležité upřesňující informace najdete na https://testovani.edu.cz/  . Zvláště upozorňujeme na instruktážní videa a na manuál https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf